Phân tích

Phân tích

Khám phá dữ liệu bán hàng và phát trực tuyến toàn diện để nâng cao chiến lược của bạn.

Có sẵn trên các gói Trung cấpNâng cao của chúng tôi.

Phân tích hàng tháng chi tiết

Theo dõi hiệu suất hàng tháng và doanh thu tương ứng trên mỗi DSP. Lọc dữ liệu theo quốc gia, nghệ sĩ, cửa hàng và sản phẩm. Hiểu cách âm nhạc của bạn được tiêu thụ bởi các đối tượng và thị trường khác nhau.

Chia sẻ tiền bản quyền và phân chia

Chia sẻ tiền bản quyền với cộng tác viên, thành viên ban nhạc và các chủ sở hữu quyền khác, và ngược lại.


Phân tích liên kết thông minh

Xem hiệu suất của liên kết thông minh của bạn, chẳng hạn như tổng số lần nhấp vào liên kết và số lần nhấp vào từng nền tảng, đồng thời phát triển danh sách email của bạn.

So sánh

Chọn hai sản phẩm, hai cửa hàng hoặc hai khoảng thời gian và xem chúng khác nhau như thế nào về số lượt phát, lượt tải xuống và doanh thu.