Được trả tiền

Được trả tiền

Được trả tiền cho mỗi lần phát trực tuyến, tải xuống và tương tác của người hâm mộ. Theo dõi tất cả bằng các công cụ kế toán hiện đại của chúng tôi.

Giữ 100% tiền bản quyền của bạn

Kiếm 100% số tiền mà các bài hát của bạn tạo ra từ các nền tảng phát trực tuyến như Apple Music, Spotify, Deezer và hơn thế nữa.

Lưu ý: Các ngoại lệ là YouTube, Tik Tok và Meta, mà bạn sẽ nhận được 80%

Thanh toán và Báo cáo hàng tháng

Rút thu nhập của bạn và tạo báo cáo hàng tháng

Báo cáo hàng tháng có thể tải xuống

Báo cáo hàng tháng có thể tải xuống hiển thị tất cả thu nhập trên mỗi nền tảng, rút tiền và số dư hàng tháng của bạn.

Hoạt động tài khoản

Nhanh chóng xem hoạt động tài khoản OFFstep của bạn trong nháy mắt. Xem và tìm kiếm tất cả thu nhập và rút tiền của bạn theo nền tảng và ngày.

Làm việc nhóm tạo nên giấc mơ

Chia sẻ tiền bản quyền với cộng tác viên, thành viên ban nhạc và đồng tác giả. Chỉ định các tỷ lệ phần trăm khác nhau thu nhập của bạn từ các bài hát, album hoặc toàn bộ tài khoản của bạn để chia sẻ với bao nhiêu cộng tác viên tùy thích. Tất cả các công việc tẻ nhạt của việc thanh toán thủ công và theo dõi doanh thu của bạn đã biến mất. Royalty Shares sẽ lo liệu việc đó cho bạn và bạn có thể xem và tải xuống báo cáo của mình bất kỳ lúc nào.

Có sẵn trên gói Trung cấp của chúng tôi.

Báo cáo tùy chỉnh

Tạo và xuất các báo cáo toàn diện cho thấy hiệu suất và doanh thu âm nhạc của bạn. Tùy chỉnh các báo cáo theo sản phẩm, lãnh thổ, cửa hàng, khoảng thời gian hoặc ngày phát hành và lấy dữ liệu từ các khoản chia sẻ tiền bản quyền của bạn. Xuất báo cáo của bạn dưới dạng tệp excel để phân tích thêm dữ liệu của bạn.

Có sẵn trên gói Nâng cao của chúng tôi.