Dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu thời gian thực

Truy cập số liệu thống kê hàng ngày cho mỗi lần phát hành và có được thông tin chi tiết về khán giả của bạn để tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị của bạn.

Có sẵn trên gói Nâng cao của chúng tôi.


Daily Stats

Truy cập số liệu thống kê phát trực tuyến và tiêu thụ hàng ngày. Sử dụng các thống kê này để tăng cường tiếp thị hoặc điều chỉnh các chiến lược của bạn cho phù hợp.

So sánh cửa hàng

Theo dõi hiệu suất của các bài hát trên các nền tảng phát trực tuyến khác nhau. So sánh lượt phát trên Spotify, Apple Music, Deezer, Pandora và nhiều hơn nữa. Phát hiện các xu hướng và mô hình trong hành vi của khán giả. Dữ liệu được cập nhật hàng ngày để có được thông tin mới nhất.

Trình theo dõi Vị trí Danh sách Phát

Tìm hiểu danh sách phát Spotify và Apple Music nào có bài hát của bạn. Trình theo dõi Vị trí Danh sách Phát không chỉ hiển thị danh sách phát của bạn mà còn hiển thị tỷ lệ bỏ qua cũng như chủ sở hữu danh sách phát và số lượng người theo dõi.

Trình theo dõi ID Nội dung

Theo dõi cách các bài hát của bạn được sử dụng trên YouTube. Trình theo dõi ID Nội dung của chúng tôi hiển thị tất cả các video YouTube chứa các bài hát của bạn. Bạn có thể thấy số lượng video được tạo bằng mỗi bài hát và số lượt xem hàng tuần của các video đó. Xem chúng trên YouTube với các liên kết được cung cấp.


Bảng xếp hạng âm nhạc

Khám phá thứ hạng của các bài hát của bạn trong danh mục của mình. Kiểm tra vị trí hiện tại và thay đổi hàng tuần của mỗi bài hát trong tài khoản của bạn. Hiểu mức độ phổ biến và xu hướng của các bài hát của bạn và xem tỷ lệ bỏ qua.